Sterownik Delta 200 Duo


Regulator DELTA 200 DUO przeznaczony jest do automatycznego załączania i wyłączania dwóch urządzeń w zależności od temperatury mierzonej na czujnikach. Podstawowym zastosowaniem są układy hydrauliczne z pompą obiegową centralnego ogrzewania oraz z pompą ładującą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (ewentualnie pompą cyrkulacyjną). Regulator może również sterować dwoma innymi odbiornikami, których działanie uzależnione jest od osiągnięcia przez temperaturę na czujnikach żądanego poziomu minimalnego lub maksymalnego.

Informacje ogólne

Regulator posiada następujące funkcje:

 • programowanie temperatury za pomocą przycisków
 • sterowanie pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania oraz pracą drugiej pompy (ładującej podgrzewacz ciepłej wody użytkowej lub pompy cyrkulacyjnej)
 • możliwość załączenia pracy ciągłej pompy centralnego ogrzewania
 • funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem
 • sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
 • możliwość dołączenia panelu zdalnego sterowania CONTROL z funkcją alarmu dźwiękowego

Regulator może być uruchomiony w jednym z trzech trybów pracy w zależności od potrzeb i układu hydraulicznego:

 • w trybie „u1” regulator steruje pompami, które pracują w układzie grzewczym we wzajemnej zależności, uwzględniając np. warunki priorytetu c.w.u. oraz minimalnej temperatury załączania się pompy c.w.u.
 • w trybie „u2” regulator steruje pompami lub innymi urządzeniami, które pracując, nie wymagają wzajemnej zależności lub gdy jest ona wręcz niewskazana
 • w trybie obsługi „tylko c.o.” regulator steruje jedynie pracą pompy centralnego ogrzewania

Parametry techniczne

 

Stopień izolacji

IP 40

Klasa izolacji  II

Wymiary regulatora 

145 x 90 x 45 mm

Zabezpieczenie elektryczne
2,5 A
Zakres ustawienia temperatur dla pompy c.o. od + 10 °C do + 90 °C

 Zakres ustawienia tempretaur dla pompy nr 2 

od + 10 °C do + 90 °C

Sterownik Delta 200 Duo

Regulator DELTA 200 DUO przeznaczony jest do automatycznego załączania i wyłączania dwóch urządzeń w zależności od temperatury mierzonej na czujnikach. Podstawowym zastosowaniem są układy hydrauliczne z pompą obiegową centralnego ogrzewania oraz z pompą ładującą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (ewentualnie pompą cyrkulacyjną). Regulator może również sterować dwoma innymi odbiornikami, których działanie uzależnione jest od osiągnięcia przez temperaturę na czujnikach żądanego poziomu minimalnego lub maksymalnego.

Informacje ogólne

Regulator posiada następujące funkcje:

 • programowanie temperatury za pomocą przycisków
 • sterowanie pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania oraz pracą drugiej pompy (ładującej podgrzewacz ciepłej wody użytkowej lub pompy cyrkulacyjnej)
 • możliwość załączenia pracy ciągłej pompy centralnego ogrzewania
 • funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem
 • sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
 • możliwość dołączenia panelu zdalnego sterowania CONTROL z funkcją alarmu dźwiękowego

Regulator może być uruchomiony w jednym z trzech trybów pracy w zależności od potrzeb i układu hydraulicznego:

 • w trybie „u1” regulator steruje pompami, które pracują w układzie grzewczym we wzajemnej zależności, uwzględniając np. warunki priorytetu c.w.u. oraz minimalnej temperatury załączania się pompy c.w.u.
 • w trybie „u2” regulator steruje pompami lub innymi urządzeniami, które pracując, nie wymagają wzajemnej zależności lub gdy jest ona wręcz niewskazana
 • w trybie obsługi „tylko c.o.” regulator steruje jedynie pracą pompy centralnego ogrzewania

Parametry techniczne

 

Stopień izolacji

IP 40

Klasa izolacji  II

Wymiary regulatora 

145 x 90 x 45 mm

Zabezpieczenie elektryczne
2,5 A
Zakres ustawienia temperatur dla pompy c.o. od + 10 °C do + 90 °C

 Zakres ustawienia tempretaur dla pompy nr 2 

od + 10 °C do + 90 °C
+++++

Do pobrania