Elektroniczny miarkownik ciągu "Unister"


Elektroniczny miarkownik ciągu UNISTER przeznaczony jest do sterowania temperaturą kotła  na paliwo stałe poprzez otwieranie i zamykanie klapy  regulującej dopływ powietrza do paleniska. Dodatkowo urządzenie steruje pracą pompy obiegowej.

Informacje ogólne

Funkcje Elektronicznego miarkownika ciągu:

 • funkcja COMFORT SYSTEM, chroniąca pompę przed osadzaniem się kamienia
 • sterowanie pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania
 • zamykanie dolotu powietrza na czas podkładania paliwa do kotła
 • opuszczenie klapki w przypadku zaniku napięcia zasilającego
 • automatyczne wyłączenie sterowania po wygaszeniu kotła
 • funkcja podtrzymywania procesu spalania tzw. przedmuchy
 • utrzymywanie ustawionej temperatury kotła przez sterowanie dolotem powietrza
 • funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
 • sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
 • sygnalizacja blokady / awarii silnika
 • regulowana jasność wyświetlacza – zwiększana na czas zmiany ustawień
 • możliwość podłączenia panelu zdalnego sterowania CONTROL z funkcją alarmu dźwiękowego

Elektroniczny miarkownik ciągu "Unister"

Elektroniczny miarkownik ciągu UNISTER przeznaczony jest do sterowania temperaturą kotła  na paliwo stałe poprzez otwieranie i zamykanie klapy  regulującej dopływ powietrza do paleniska. Dodatkowo urządzenie steruje pracą pompy obiegowej.

Informacje ogólne

Funkcje Elektronicznego miarkownika ciągu:

 • funkcja COMFORT SYSTEM, chroniąca pompę przed osadzaniem się kamienia
 • sterowanie pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania
 • zamykanie dolotu powietrza na czas podkładania paliwa do kotła
 • opuszczenie klapki w przypadku zaniku napięcia zasilającego
 • automatyczne wyłączenie sterowania po wygaszeniu kotła
 • funkcja podtrzymywania procesu spalania tzw. przedmuchy
 • utrzymywanie ustawionej temperatury kotła przez sterowanie dolotem powietrza
 • funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
 • sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
 • sygnalizacja blokady / awarii silnika
 • regulowana jasność wyświetlacza – zwiększana na czas zmiany ustawień
 • możliwość podłączenia panelu zdalnego sterowania CONTROL z funkcją alarmu dźwiękowego
+++++

Do pobrania