Klauzula informacyjna

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT (Roźwienica 111, 37-565 Roźwienica)
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: mpm-kotly.pl.
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT.
 • Podmioty wykonujące na rzecz MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.