Cięcie plazmowe

Proces cięcia metali przy zastosowaniu łuku plazmowego. Procesy cięcia zmechanizowanego dotyczą głównie cięcia przy zastosowaniu wypalarek CNC lub robotów przemysłowych. Źródłem ciepła topiącym metal jest łuk plazmowy jarzący się między elektrodą a materiałem obrabianym. Wykonujemy usługi cięcia w zakresie do 10mm.

Zalety zastosowania cięcia plazmą:

  • dokładność detali do 0,05 mm

  • 100% powtarzalności wypalonych elementów

  • niewielka szczelina cięcia

Gięcie

Rodzaj technologii obróbki materiałów (najczęściej metalowych) polegający na trwałej zmianie krzywizn przedmiotu obrabianego. W procesie produkcji staramy się zaginać jak największą ilość elementów. Do tego celu wykorzystujemy prasę hydrauliczną o nacisku 175T i szerokości 3200mm. Zredukowaliśmy do minimum ilość spoin, co wpływa na żywotność kotła i jakość wykonania.

Spawanie MAG

Spawanie w osłonie gazów aktywnych MAG. Jako gazy ochronne stosujemy argon z domieszką dwutlenku węgla. W metodzie MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem, a elektrodą w postaci drutu spawalniczego.

Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione gazem aktywnym. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe odpowiednie dla różnych metali. Spawanie, niektórych elementów kotła odbywa się również elektrodą otuloną.