MPM Tornado

 • Informacje ogólne
 • Parametry techniczne
 • Schemat
 • Galeria zdjęć

Kocioł MPM Tornado jest urządzeniem o nowoczesnej konstrukcji, wyposażonym w układ automatycznego podawania paliwa, produkowany w mocach nominalnych od 13 do 30 kW. Kocioł został przebadany przez IEN Łódź, jako urządzenie przyjazne środowisku, spełnia wymagania normy PN-EN 303-5:2012, 5 klasy energetycznej i 5 klasy emisji spalin. Kocioł Tornado został zaprojektowany i  przystosowany do automatycznego spalania paliw stałych. Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny typu 31.2 sortymentu groszek o granulacji 5÷25mm.

W części górnej kotła, pod klapą obudowy, umiejscowiona jest wyczystka, dająca dostęp do wszystkich kanałów spalinowych kotła oraz do komory paleniskowej. W kanałach spalinowych kotła zamontowano turbulatory spalin tzw. zawirowywacze w celu zatrzymania w kotle jak największej ilości substancji lotnych powstałych podczas procesu spalania. Drzwiczki popielnikowe i paleniskowe znajdują się na ścianie czołowej kotła.

Zalety kotła MPM TORNADO

 • ceramiczna komora spalania
 • duża komora rozprężna i system komór rozprężno-odpylających
 • sprawność kotła sięgająca 93%
 • innowacyjny system napowietrzania dyszy palnika (powietrze pierwotne i wtórne)
 • wężownica schładzająca, układ zamknięty (opcja)
 • palnik retortowy
 • kocioł kwalifikujący się do programu dofinansowań
 • automatyka do wyboru, sterownik podstawowy Master 500, Master 600 lub sterownik Bruli z PID
 • 40 mm izolacja termiczna kotła
Znamionowa moc Cieplna (kW) 3,9 - 13 5,1 - 17 6 - 20 7,5 - 25 9 - 30
Powierzchnia grzewcza (m2) 1,9 2.5 2.5 3,7 3,7
Wymiary kotła: Wysokość (mm) 1190 1190 1190 1250 1250
Wysokość całkowita (mm) 1200 1250 1250 1350 1350
Szerokość obudowy (mm) 480 480 480 560 560
Szerokość całkowita (mm) 1250 1250 1250 1300 1300
Długość bez czopucha (mm) 750 900 900 970 970
Długość całkowita (mm) 970 1120 1120 1170 1170
Wysokość do dolnej krawędzi czopucha 820 820 820 880 880
Pojemność wodna kotła (dm3) 70 85 85 110 110
Średnica zasilania i powrotu Dn G 1/1/2" G 1/1/2" G 1/1/2" G 1/1/2" G 1/1/2"
Wskazana temperatura robocza ºC 60 - 80 60 - 80 60 - 80 60 - 80 60 - 80
Waga kotła ok. (kg) 410* 460* 460* 550* 550*
Max. dop. ciśnienie robocze (bar) 1,5 1.5 1.5 1.5 1.5
Max. temp. robocza (ºC) 85 85 85 85 85
Wymagany ciąg spalin (mbar) 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3
Min. przekrój komina/Wymiary czopucha 17x17/180 18x18/fi 180 18x18/fi 180 19x19/fi 180 19x19/fi 180
Min. wysokość komina (m) 7 8 8 8 8
Zasilanie elektryczne (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

* waga kotła zależy od wyposażenia