MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT

01.06.2019

MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój firmy MPM Projekt w oparciu o strategię wzorniczą”

 

Celem głównym projektu jest wykorzystanie wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do dalszego rozwoju firmy. Cele szczegółowe to: wykonanie audytu obecnej sytuacji firmy i jej zdolności wzorniczych, celem wyciągnięcia wniosków do dalszego postępowania, opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa zawierającej rekomendacje co do dalszych etapów postępowania i zalecenia odnośnie decyzji biznesowych, re-definicja strategii firmy w oparciu o zalecenie strategii wzorniczej.

Rezultatem projektu będzie określenie działań strategicznych i operacyjnych jakie firma powinna podjąć w celu dalszego rozwoju działalności.

Wartość projektu:  96 678.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  66 810.00 PLN

MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Uruchomienie produkcji ekologicznego kotła MPM DS. Tornado spełniającego wymagania europejskiej normy 5 klasy emisji w nowym zakładzie produkcyjnym.”

 

Celem projektu jest budowa i wyposażenie nowego, odrębnego lokalizacyjnie i samodzielnego funkcjonalnie zakładu, który stanowił będzie zaplecze techniczne i technologiczne do uruchomienia procesu produkcji innowacyjnego na rynku polskim nowego kotła pod nazwa handlową MPM DS. Tornado.

Wartość projektu: 2 706 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z EFRR: 1 393 800,00 PLN